Thành tích

Thành tích

Bên cạnh những chỉ số phát triển đầy ấn tượng, lịch sử hình thành và phát triển của Tin Ta còn được ghi dấu bằng những thành tích và giải thưởng vô cùng ý nghĩa.

Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, TinTa  đã 3 lần nhận được giải thưởng “Triển lãm quốc tế và BDS Vnrebuild”; nhận giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ xuất sắc” dành cho thương hiệu TinTa và rất nhiều giải thưởng, bằng khen, kỷ niệm chương,… có ý nghĩa khác.