Dự án

MÔ TẢ CHI TIẾT DỰ ÁN TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN HỢP CỬA KHẨU NAM GIANG

Sáng 8.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh dự lễ Gắn biển công trình Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang, tại xã La Dêê, huyện Nam Giang. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tổng mức đầu tư: 31.603.000.000 đồng. Công trình được đầu tư xây dựng trong trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014 nhằm từng bước đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang và khu vực biên giới, tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kiểm soát quá trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đảm bảo công tác quản lý nhà nước công tác xuất nhập khẩu, nhập cảnh và an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đồng thời là tiền đề hình thành phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang.

Mô tả

Tên dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam

Năm thực hiện: 2012

Diện tích: 3.456m2

Giá trị: 31 tỷ đồng

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
Dự án khác